Utveckla nya och förbättrade tävlingsformer

Sydsvenska Fäktförbundet och MF19 kommer att anordna en tävling där en ny tävlingsform skall utvärderas, en tävlingsform som teoretiskt bör ge många jämna matcher med bibehållen sportlig rättvisa.

Utvärderingstävlingen överensstämmer väl med verksamhetsplanen som antogs vid Svenska Fäktförbundets årsmöte under punkten ”utveckla nya och förbättrade tävlingsformer”.

Grunden för tävlingssystemet är utvecklat av Dr. Wesley Colley, amerikansk fysiker från Princeton University. Colley utvecklade systemet främst för amerikansk collegefotboll men teorin är givetvis även tillämplig på andra sporter. Matematiken bygger främst på linjär algebra. Den slutliga ekvationen i hans metod kallas ”the Colley Matrix equation”, vilket också är namnet på systemet: Colley sports ranking system. För de som vill fördjupa sig i matematiken finns artikeln ”The Colley Matrix Explained”:

http://www.colleyrankings.com/matrate.pdf

Anpassningen och utveckling av systemet för fäktning har av gjorts av Peter Gustafsson, domare och tränare från Kristianstad som länge har haft ett brinnande intresse för olika tävlingsformer. Det fäktanpassade tävlingssystemets struktur har vissa likheter med det etablerade systemet inom fäktning, men Gustafsson har tillfört de matematiska egenskaperna i Colleys metod med målsättningen att skapa många matcher mellan jämbördiga motståndare, både i poulerna och i direktelimineringen där slutmålet är en rättvis slutlig ranking. Gustafsson och Colley har för närvarande en dialog runt anpassningen till fäktning.

Colley Gustafssons tävlingssystem har simuleringstestats med resultat från verkliga tävlingar med storpoule. Det visar sig att systemet är mycket stabilt för ofullständig eller felaktig ingående rankinginformation. Testerna omfattade även försök med att göra pouleindelningar som skulle missgynna, eller gynna specifika fäktare så mycket som möjligt. Det visade sig att placeringen för de fäktarna skilde sig högst en placering jämfört med det verkliga resultatet från storpoulen efter de två pouleomgångarna. Testerna visade även att andelen jämna matcher ökade jämfört med en storpoule. Det innebär i förlängningen att nybörjare kommer att möta likvärdigt motstånd i sina första tävlingar och de mer etablerade fäktarna får många fler utmanande matcher, vilket också kommer att gynna båda gruppernas utveckling och den generella nivån över tid.

Det bör betonas att Colley Gustafssons tävlingssystem inte förändrar något av vad som händer på pisten. Matcherna fäktas ut på precis samma sätt som idag. Fäktare eller domare behöver inte lära sig något nytt. Den stora, och enda, skillnaden är systemets beräkningar av ranking och följaktligen vem som skall fäkta mot vem.

Alla i svensk fäktning är varmt välkomna till Malmö den femte maj! Hoppas att vi tillsammans kan fäkta många jämna matcher i trevlig anda och tillsammans utvärdera tävlingssystemet.

Lennart Åström, Ordförande, Sydsvenska Fäktförbundet
Peter Gustafsson, C4 Fäktklubb

Länk till kalendersidan om Colley Gustafsson Grand Prix

Peter Gustafssons blogg där tävlingssystemet beskrivs närmare: www.fencingtactics.com

Tidigare artiklar om tävlingsformer:

Johan Harmenberg, FFF

Fredrik Melander, Lugi