Valberedningens förslag till årsmötet 2017

Valberedningens förslag

(Valberedningens förslag i sin helhet finns som pdf nedan)


Ordförande:
Otto Drakenberg, nyval

Styrelseledamöter
Lennart Åström, omval
Ulrika Tranaeus, omval
Aleksandar Matic, nyval
Jonas Thunberg, nyval

Sittande ledamöter med mandattid 2016-18
Orvar Jönsson
Patrik Joelsson
Ana Valero-Collantes
Cecilia Werner Kastensson

Revisorer
Stefan Norell (auktoriserad revisor), omval
Monica Ahlquist Arvidsson (lekmannarevisor), nyval

Revisorssuppleanter
Micael Schultze (auktoriserad revisor), omval
Peter Gustafsson (lekmannarevisor), nyval

Presentation av de nya kandidaterna

Förslag till ordförande SvFF: Otto Drakenberg

Otto Drakenberg har en bakgrund inom svensk fäktning som landslagsman och olympier. Han började som sexåring 1973 och avslutade sin karriär i början av 1990-talet. Som medlem i Djurgårdens Europacuplag erhöll han SvFF:s utmärkelse Bältesspännarna 1994 och han innehar också SvFF:s elitmärke. Han är VD i Selecta Norra Europa som är marknadsledare i Sverige vad gäller automater för försäljning av kaffe och livsmedel. Bakom sig har han flera kvalificerade ledningsuppdrag inom nordiskt näringsliv, bland annat som VD för Carlsberg Sverige och Arcusgruppen. Vid sidan av fäktningen har Otto ägnat sig åt havskappsegling och han var under en period ordförande i Svenska Seglarförbundets havskappseglingskommitté.

Förslag till styrelseledamot SvFF: Aleksandar Matic

Alexandar Matic är uppvuxen i Västerås men bor sedan 1995 i Göteborg/Mölndal. Tidigare aktiv inom fotboll och utförsåkning både som utövare och ledare. Har aktivt fäktande dotter och är medlem av Göteborgs Fäktklubbs styrelse sedan 2014 och ordförande sedan 2015. Sitter idag också i SvFFs Material-, regel- och säkerhetskommitté och har genomgått tävlingsledarutbildning 2016. Vill arbeta med allt från att skapa förutsättningar för att många ska kunna utöva sporten till hur skapa förutsättningar för elitverksamhet i en sport där varje klubb har få seniora fäktare på elitnivå och där resurser är begränsade.

Professor i fysik på Chalmers tekniska högskola och föreståndare för Kondenserade materiens fysik. Leder Chalmers styrkeområde i Materialvetenskap, och leder Chalmers satsning på Sport & Teknologi. Har både nationella och internationella uppdrag kring forskning och forskningsinfrastruktur som Vetenskapsrådet, European Spallation Source, Instiut Laue Langevin.

Förslag till styrelseledamot i SvFF: Jonas Thunberg

Jonas Thunberg har en lång och framgångsrik karriär som fäktare på både florett och värja bakom sig. Jonas har tävlat för Ängby, Djurgården och Gotlands Fäktklubb. Den sistnämnda har han varit med att bygga upp och utveckla. Jonas har efter sin aktiva karriär utbildat sig till fäkttränare i Sverige och Tyskland och besitter stor kunskap om fäktning på alla nivåer. Han är ledamot i Svenska Fäktförbundets landslagskommitté och dess fystränarråd. Sitt yrkesliv har Jonas ägnat åt journalistik, opinion och lobbyingfrågor och han har under många år varit chefsredaktör.

Förslag till lekmannarevisor i SvFF: Monica Ahlqvist Arvidsson

Monica Ahlquist Arvidsson är ordförande i MF Gripen, som hon grundade 2014, och har en aktivt fäktande son sedan 12 år tillbaka. Hon har haft ett antal befattningar inom olika styrelser och är för närvarande styrelsemedlem i Sydsvenska Fäktförbundet sedan 2012. Monica har varit ledamot i Svenska Fäktförbundets kalendergrupp och i referensgruppen för “Fäktningen inför framtiden”. Brinner för barn- och ungdomsfäktning. Monica arbetade som sjuksköterska i 5 år, sedan läkemedelskonsulent, klinisk prövningsledare, produktspecialist och produktchef. Efter arbete som projektledare på medicinsk reklambyrå startade hon egen reklambyrå med medicinsk inriktning Ahlqvist & Arvidsson som hon fortfarande driver.

Förslag till suppleant för lekmannarevisorn: Peter Gustafsson

Peter Gustavsson har fäktat sedan 1985 i Luleå och bor nu i Kristanstad där han är tränare i C4 Fäktklubb sedan 2006. Har domarexamen i värja och sabel, är medlem i Svenska Fäktförbundets kalendergrupp och i referensgruppen för barn- och ungdomsfäktning. Peter har utvecklat ett eget tävlingssystem som skall införas på prov i tävlingsserien Sydsvenska Cupen. Revisor i Sydsvenska Fäktförbundet sedan 2 år. Är civilingenjör maskinteknik och teknologie doktor i Bergteknik, och har hunnit med ett flertal befattningar som forskningsingenjör, beräkningsingenjör, konstruktör och konsult.

Valberedningen

I valberedningen har ingått:

Ulf Wikström, sammankallande
Angela Toscano-Westman, ledamot
Henrietta Liljengren, ledamot
Kerstin Warvsten, suppleant

Frågor och upplysningar: ring Ulf på 073-322 06 65, eller maila ulfw@fencing.se 

Årsmötet

Svenska Fäktförbundets årsmöte äger rum söndagen den 5 mars. Länk till inbjudan