VärjElit 2016

Vi vill lägga extra energi på de fäktare vilka:

  • -nått långt i sin utveckling
  • -är villiga att satsa tid på träning och tävling som ett led i sin egen utveckling
  • -har rätt talang
  • -har en hög målsättning
  • -har en positiv anda som tillför gruppen och laget energi
  • -är hela och friska
  • -jobbar långsiktigt
  • -är väl förberedda genom sin träning på hemmaplan

De värjfäktare som blir aktuella kommer att få en personlig inbjudan att delta i regelbundna helgsamlingar. Helgssamlingarna kommer att genomföras på ett militärförband i Stockholm och tillsammans med försvaret. Samlingarna kommer att bekostas av Svenska Fäktförbundet. Långväga fäktare kommer att få ett resebidrag.

Till samlingarna är senior och juniorlandslag kallade samt fäktare som idag knackar på dörren till ett av våra landslag.

En första helgsamling kommer att genomföras på prov vid Livgardet i Kungsängen 29/4-1/5. Fr o m i höst genomförs månatliga samlingar.