2015 – Verksamhetskonferens i Sydsvenska Fäktförbundet

Syftet är att starta den gemensamma planeringen i förbund, SDF och föreningar. Ett föreningsmaterial har tagits fram, se bilaga.

Under konferensen ska vi tala om föreningarnas verksamhetsplanering som har förbundets mål, nyckeltal och verksamhetsplan som utgångspunkt. Lämpligt antal är en-två personer per förening. Föreningarnas representanter förbereder sig genom att läsa föreningsmaterialet och fundera på viktiga frågeställningar och samarbetsfrågor i distriktet.

Plats:
La cours gata 4
25231 Helsingborg

Program:

09.00 Kaffe och samling
09.30 ”Fäktningen inför framtiden” – de viktigaste frågorna Lars Liljegren
10.30 Grupparbete om SDF:s och föreningarnas arbete för att förverkliga programmet
12.00 Lunch
13.00 Redovisning
14.00 SDF-arbetets viktigaste frågor Lennart Åström
14.30 Kaffe
15:00 Skåneidrotten om ungdomsidrott. (Preliminär programpunkt)
16.00 Avslutning

Varmt välkomna,
Sydsvenska Fäktförbundet

Kontaktpersoner:
Lennart Åström
lennart.astrom@fencing.se (anmälan om deltagande)

Lars Liljegren
lars@fencing.se