Veteran-VM 2019

Organisationen för året veteranvärldsmästerskap har lagt upp en hemsida för tävlingen, se https://veteranswch2019.fencingcairo.com/.

Se även information på kalendersidan https://fencing.ophardt.online/sv/widget/event/16764.

Varje nation får ställa upp med 4 deltagare per vapen/ålderskategori och kön. Dessutom består VM även av en lagtävling bestående av en lagmedlem per ålderskategori, vapen och kön samt reserv. Det måste således finnas en fäktare i 50+, en i 60 + och en i 70+kategorin inne i laget samtidigt.

Startavgift individuellt: 90 euro
Startavgift lag: 185 euro (att delas mellan deltagarna)
Någon kostnad för domare tillkommer inte längre.

FIE-licens för 2018/19 gäller!

Intresseanmälan för deltagande i årets VM skall ett mail sändas till veteran@fencing.se.
Anmälan skall vara gjord senast den 8 juli.
Ange i mailet (även om du varit med i veteranmästerskap tidigare och då lämnat dessa uppgifter):
– Namn & kontaktuppgifter (telefon och mailadress)
– Klubb
– Födelsedata
– Vapen
– Ålderskategori
– Uppgift om du är intresserad av att även fäkta lag.

Om fler än tillåtet antal (4/vapen, kategori och kön) anmäler sitt intresse för att delta kommer deltagarna att tas ut med stöd av aktuella rankinglistor, veteran- och senior, se https://fencing.ophardt.online/sv/search/rankings/3. Syftet med uttagningen är att få bästa representation såväl individuellt som i lag. Beslut kommer att meddelas samtliga som gjort en intresseanmälan så snart som möjligt efter sista anmälningsdagen.

Damvärja tas ut av Sofie Larsson** och Jan Tivenius.
Herrvärja tas ut av Peter Barvestad* och Kerstin Warvsten
Herrflorett tas ut av Thomas Åkerberg*
* dock ej i egen ålderskategori
** med reservation

För tävlingen finns även vår egen Facebook-grupp – Svensk Veteranfäktning – där vi löpande kommer att lägga upp information.

Kerstin Warvsten samt Peter Barvestad, Sofie Larsson, Jan Tivenius och Thomas Åkerberg.