Veteran-VM i Stralsund 10-16 oktober

Varje nation får ställa upp med 4 deltagare per vapen/ålderskategori och kön. Dessutom består VM numera även av en lag-tävling bestående av en lagmedlem per ålderskategori, vapen och kön samt en reserv. Det måste således finnas en fäktare i 50+, en i 60 + och en i 70+kategorin inne i laget samtidigt.

Startavgift individuellt – ännu ingen uppgift, ca 55 euro

Startavgift lag – ännu ingen uppgift, ca 150 euro

Dessutom tillkommer kostnad för domare, antingen medföljande domare eller straffavgift om 1000 euro om vi inte kan ställa upp med domare. Domarkravet är

1-4 deltagare – 0 domare
5-9 deltagare – 1 domare
10 el. fler deltagare – 2 domare

Kostnaden för domare delas på antal startande. Ju tidigare vi har antal fäktare desto snabbare kan vi höra oss för möjligheten att anlita domare till en lägre kostnad än de 1000 euro som det annars kostar.

För program och mer information, se tävlingens hemsida nedan. Observera dock att den ännu inte är komplett.

http://fecht-wm-stralsund-2016.de/welcome-start/

Intresseanmälan för deltagande i årets VM skall ett mail sändas till veteran@fencing.se. Anmälan skall vara gjord senast den 25 juli 2016.

Ange i mailet:

-Namn & kontaktuppgifter (telefon och mailadress)
-Klubb
-Födelsedata
-Vapen
-Ålderskategori
-Uppgift om du är intresserad av att även fäkta lag om det finns möjlighet till det.

Om fler än tillåtet anmäler sitt intresse för att delta kommer styrelsens veteranansvarige Lars Peterstrand, förbundets operativt ansvariga Kerstin Warvsten samt vapenansvariga att tillsammans ta ut deltagarna och meddela samtliga om beslutet senast den 1 augusti.

Vår avsikt med det tidiga meddelandet om deltagande är att ge möjlighet till prisvärd bokning av transport och logi och, om intresse finns, boka hotell tillsammans.

För tävlingen finns även vår egen Facebook-grupp.

Lars Peterstrand & Kerstin Warvsten