2016 – ​Viktig info för alla som ska tävla internationellt 2016-17

Sista anmälningsdag för svenska fäktare till internationella tävlingar är alltid 30 dagar före tävlingen. Detta gäller VC, JVC, EFC U23, ECC och NM-tävlingar*. Anmälan ska göras i system Ophardt och kan göras av fäktare, vapenledare eller föreningens anmälningsansvarige. Anmälan bekräftas i Ophardt av Svenska Fäktförbundet där kansliet sedan gör den slutliga anmälan till FIE eller EFC. (Detta gäller även SAF-pokalen!)

Cirka 14 dagar före tävlingen kan fäktaren med fördel kontrollera sin anmälan på fie.org eller eurofencing.info.

För att kunna bli anmäld måste fäktaren senast 30 dagar före tävlingen ha löst giltig svensk licens samt den relevanta internationella licensen (FIE eller EFC).

Den som trots allt önskar anmäla sig senare än 30 dagar före tävlingen kan kontakta info@fencing.se. I dessa fall:

  • måste fäktaren betala en administrativ avgift om 400 kronor till SvFF. Betalning sker till Swish nr 123 269 49 58 eller bankgiro nr 124-7956.
  • måste fäktaren betala ev. straffavgift till FIE (upp till 250 EUR).
  • måste fäktaren själv betala kostnaderna för ev. tillkommande domarplikt (upp till 1000 EUR).
  • kan fäktaren inte bli uttagen om kvoten svenska fäktare redan är fylld.
  • kan fäktaren inte bli uttagen till ett svenskt lag.

Avanmälningar kan göras utan avgift senast 10 dagar före tävlingen. Avanmälan måste göras genom mail till info@fencing.se. Vid avanmälan senare än 10 dagar före tävlingen där skada, sjukdom eller force majeure inte kan påvisas genom intyg kommer Svenska Fäktförbundet att få betala böter. Den uppkomna kostnaden faktureras den förening fäktaren tillhör alternativt fäktaren själv om denne gjort anmälan. Bötessumman är 500 EUR för FIE-tävlingar. Läkarintyg vid skada eller sjukdom ska snarast möjligt scannas/avfotograferas och skickas till info@fencing.se.

Notera särskilt att allt ovan även gäller SAF-pokalen, vilken är en tävling som arrangeras på uppdrag av FIE. Varken SvFF eller SAF har möjlighet att kringgå de regler som gäller för anmälan och avanmälan.

Till de utlandstävlingar som ingår i Svensk ranking organiserar SvFF ledare och domare. Ett tävlings-PM publiceras på tävlingens kalendersida på fencing.se där information ges om domar- och ledaravgifter, vilka måste vara betalda senast sista föranmälningsdag för att anmälan ska vara giltig. Fäktare som står i skuld till SvFF kan stängas av från tävlingsanmälningar till dess att skulden är reglerad.

För de tävlingar som är VC, JVC, EFC U23 eller ECC men som inte ingår Svensk ranking sker anmälan via SvFF på samma sätt som ovan. Men det är de deltagande fäktarna/klubbarna som själva måste betala ev. domarplikt alternativt rekrytera och betala domare. Sådana tävlingar kan vara stängda i Ophardt för svenska fäktare. I så fall kontaktar man info@fencing.se för att få tävlingen ”öppnad” i Ophardt.

Tävlingar utanför Sverige som inte ingår i VC, JVC eller ECC hanteras helt och hållet av de klubbar som önskar skicka fäktare.

För tävlingar U14 (även där dessa är sanktionerade av EFC) så hanterar SvFF inte anmälningar eller domarplikt. Deltagande klubbar bör därför insistera hos arrangören att anmälan och domarförsörjning sker klubbvis.

Frågor om allt detta ställs med fördel till info@fencing.se.

Rutiner för anmälan till FIE- och EFC-tävlingar

Manualer för föranmälan till FIE- o EFC-tävling i Ophardt Online

* = Ett undantag görs för JNM värja i Daugavpils där sista anmälan är 2/9.