Viktig information om LOK i IdrottOnline

Riksidrottsförbundet meddelar:

En förening som vill aktivera en integration med IdrottOnline från ett externt system för att kunna importera aktiviteter för LOK-stödsansökan HT 2016 måste göra det senast 31 december 2016. Detta för att det skall finnas tid för att överföringen skall bli stabil och korrekt så att alla parter har kontroll över sin data.

Om ni aktiverar efter detta datum kan ni bara importera aktiviteter för VT 2017 och framåt.

Ansökan om statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för aktiviteter bedrivna under hösten 2016, 1 juli – 31 december, ska vara inskickad senast den 25 februari 2017 kl 23:59. Det är viktigt att skicka in ansökan i tid en sen ansökan enligt LOK-stödsföreskrifterna avdrag eller uteblivet stöd.

Ett tips är att ni skickar in er ansökan direkt efter höstterminens sista träning så kan ni sedan njuta av julledigheten i lugn och ro!

Tänk på att det inte räcker att bara närvaroregistrera aktiviteterna. Man måste öppna och skicka in ansökan även om föreningen närvaroregistrerar sina aktiviteter via IdrottOnline. Aktiviteterna är inte redovisade till Riksidrottsförbundet förrän ansökan skickats in. 

Ansökan görs via föreningens sida i IdrottOnline. Manual hittar du på den här sidan under LOK.

Om ni inte hittar er föreningssida kan ni söka fram den här.
Har ni inte redan aktiverat er IdrottOnline-sida gör ni det via denna sida.

Ta gärna hjälp av våra checklistor i samband med ansökan:
Checklista för att fylla i ansökan manuellt
Checklista för ansökan för närvaroregistrerade aktiviteter

LOK-stödsansökan kan skickas in av person i föreningen som har någon av rollerna ordförande, kassör och LOK-stödsansvarig. LOK-stödsföreskrifterna finns här