Viktig varning!

Till föreningar, distrikt och alla som överhuvudtaget hanterar eller beslutar om pengar inom idrotten.

Sedan en tid förekommer det en ny sorts sofistikerade bedrägerier.

Vad det handlar om är att bedragarna gör grundlig research av en förening eller annan organisation. Man tar reda på vem som är kassör, vem som är ordförande eller har annan överordnad ställning samt vad föreningen sysslar med och vad som kan vara aktuellt just nu.

Med den informationen som grund förfalskar man sedan e-post eller meddelanden via andra kanaler som ser ut att komma från exempelvis ordföranden och som handlar om att kassören skyndsamt måste föra över pengar till ett visst konto och i ett syfte som kan tyckas vara legitimt, lokalhyra, utrustningsinköp, etc. Man är mycket förslagen och hittar ofta en rimlig koppling till föreningens verksamhet.

Rådet till alla är därför att alltid vara mycket misstänksam, ringa och kontrollera allt som innefattar större summor och allt som är utanför det ”normala”. Samt att ha tydliga attestrutiner i föreningen.

Det mail, sms eller FB-mess du läser kanske inte alls kommer från den person som står som avsändare!

Peter Ejemyr
Svenska Fäktförbundet