Viktigt för den som tävlar internationellt

Vi påminner återigen om de regler och rutiner som gäller vid internationella tävlingar, dvs. FIE-tävlingar (GP, VC, JVC Sat-VC), EFC-tävlingar (ECC och EFC U23) samt Nordiska Mästerskap. Inklusive SAF-pokalen.

Alla anmälningar ska ske genom föranmälan i Ophardt senast 30 dagar före. Senare föranmälan leder till en straffavgift på 400 kronor.

All kommunikation kring anmälan och avanmälan måste ske via förbundet och den lämpligaste e-postadressen är info@fencing.se.

Sen avanmälan till FIE-tävlingar leder till böter på 500 EUR, vilka dock kan strykas mot skyndsamt uppvisande av läkarintyg.

Läs mer i detalj här: https://www.fencing.se/om-faktning/tavlingar/allman-information/rutiner-for-anmalan-till-fie–och-efc-tavlingar/

Frågor till info@fencing.se.