Vinterläger i Karlskrona 17-20/2

FK Chapman hälsar välkommen. Läs mer i bif. inbjudan.