VM för veteraner i Slovenien 15-21 oktober

Nu har organisationen för året veteranvärldsmästerskap i Maribor, Slovenien lagt upp tävlingens hemsida, se https://vfwc2017.si. All information ligger ännu inte uppe och registrering till tävlingen kommer att kunna börja ske först i mitten av juli, men tävlingsprogrammet finns så att det går att se vilka kategorier och vilka vapen som fäktas de olika tävlingsdagarna måndag – lördag.

Varje nation får ställa upp med 4 deltagare per vapen/ålderskategori och kön. Dessutom består VM även av en lagtävling bestående av en lagmedlem per ålderskategori, vapen och kön samt en reserv. Det måste således finnas en fäktare i 50+, en i 60 + och en i 70+kategorin inne i laget samtidigt.

Startavgift individuellt:   ännu ingen uppgift, ca 55 euro
Startavgift lag:  ännu ingen uppgift, ca 150 euro

Dessutom tillkommer kostnad för domare, antingen medföljande domare eller straffavgift om 1000 euro om vi inte kan ställa upp med domare. Domarkravet är

  • 1-4 deltagare 0 domare
  • 5-9 deltagare 1 domare
  • 10 el. fler deltagare 2 domare

Kostnaden för domare delas på antal startande och kan komma att landa på allt mellan 100 och 200 EUR. Ju tidigare vi har antal fäktare desto snabbare kan vi höra oss för möjligheten att anlita domare till en lägre kostnad än straffavgiften. Dessutom är det alltid av värde för svensk fäktning att svenska domare får internationell erfarenhet.

Intresseanmälan för deltagande i årets VM skall ett mail sändas till veteran@fencing.se. Anmälan skall vara gjord senast den 20 juli 2017. Ange i mailet

  • Namn & kontaktuppgifter (telefon och mailadress)
  • Klubb
  • FIE-licensnummer (OBS Förra säsongens licens gäller för deltagande!)
  • Födelsedata
  • Vapen
  • Ålderskategori
  • Uppgift om du är intresserad av att även fäkta lag

Om fler än tillåtet antal (4/vapen, kategori och kön) anmäler sitt intresse för att delta kommer deltagarna att tas ut med stöd av aktuella rankinglistor, veteran- och senior. Önskemål om deltagande i laget premieras. Beslut kommer att meddelas samtliga som gjort en intresseanmälan så snart som möjligt efter sista anmälningsdagen Vår avsikt med det tidiga meddelandet om deltagande är att ge möjlighet till prisvärd bokning av transport och logi och inte minst tid för träningsförberedelser.

OBS! För att deltaga så måste fäktaren ha FIE-licens för säsongen 2016-17 (!!) den som i höst ska lösa en sådan licens för förra säsongen bör först ta kontakt med kansliet.

För att representera Sverige på internationellt mästerskap krävs också svensk licens.

För tävlingen finns även vår egen Facebook-grupp – Svensk Veteranfäktning – där vi löpande kommer att lägga upp information.

Kerstin Warvsten
Veteranansvarig i SvFF
veteran@fencing.se