Kontek HRM - Svensk Fäktning

Kontek HRM

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Viktigt att komma ihåg!

Begäran om ersättning för utlägg, traktamente eller arvode ska göras snarast, senast 14 dagar, efter att resan avslutats. Vid årsskifte ska all ersättning från året ha begärts senast den 31 december. Rätt till ersättning förfaller under alla förhållanden om begäran ej gjorts inom 45 dagar.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?