Träningsbarhet Åldersanpassad fysträning

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Denna kurs ger övergripande kommentarer till träningsbarheten i olika åldrar:

  • Prepubertala barn
  • Pubertala barn
  • Postpubertala ungdomar

Vad som menas med prepubertala respektive pubertala barn när vi talar om att åldersanpassa fysträningen är inte helt lätt att fastslå men ett riktmärke kan vara:

Prepubertala barn

  • Tjejer 7-11 år
  • Killar 7-13 år

Pubertala barn

  • Tjejer 10-16 år
  • Killar 12-18 år

Postpubertala ungdomar

  • Tjejer 13-18 år
  • Killar 15-20 år

Vi är tacksamma om du efter kursen vill svara på en enkät om hur du upplevde kursen: https://sv.surveymonkey.com/r/87GCJJK

Kursansvarig: Pontus Weman Tell ([email protected]).


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?