Domarbestämmelser

Förbundets domarbestämmelser fastställs av SvFF:s tävlingskommitté på förslag av domarkommissionen och reglerar domarverksamheten inom svensk fäktning.

Den senaste versionen av domarbestämmelserna gäller från 2019-07-01.