Landslagsverksamheten

Svensk Fäktnings landslagsverksamhet styrs av Svenska Fäktförbundets övergripande vision att bli ”den största lilla fäktnationen i världen”, senast 2028.

De värderingar som vi arbetar efter är kämpaanda, uthållighet och modern tradition. I Strategihuset finns visionen nedbruten i ”Måste-vinna-matcher” och Strategiska inititativ, för den som vill läsa mer. [infoga länk]


Styrelsens Kommitté för landslag och idrottsutvekling (KLL) lägger ramarna för verksamheten, fattar de övergripande besluten samt leder förbundskaptenerna och landslagsverksamheten. Ansvarig tjänsteman är landslagskoordniator.

Huvudfokus för landslagsverksamheten är seniorlandslagen.

Huvuduppgiften för förbundskaptenerna på seniornivå är att ta ut en landslagsgrupp på max åtta personer och följa varje individ i landsgruppen nära i träning och tävling. I tre triangelsamtal per säsong mellan förbundskapten, fäktare och fäktarens klubbtränare följs fäktarens individuella mål upp och frågor om fäktarens utvecklingsmiljö, tränings- och tävlingsplanering och fysstatus behandlas. Idrottarens utveckling står i centrum för dessa samtal.