Fencing for life

Foto: Oscar Larsson

Det finns idag drygt 50 föreningar från Ystad i syd till Luleå i norr som har fäktning på programmet men vi vill göra fäktning tillgängligt för fler. I samarbete med Rörelsefonden har vi sjösatt projektet Fencing for life där vi erbjuder ett paket för att starta upp fäktning på nya orter. Vi hjälper till med utrustning, utbildning och administration runt att starta en förening om det behövs.

Tanken är att Fencing for life ska erbjuda en modern fäktutbildning där fokus ligger på gruppen och en hållbar idrottsmiljö, rörelseglädje och en stadig utveckling av fäktkunskaperna hos deltagarna. I utbildningen används lättare plastvapen som underlättar inlärningen för yngre barn och samtidigt fungerar bra även för ungdomar och vuxna.

Är du intresserad av att starta fäktverksamhet där du bor? Kontakta [email protected]

“Tillsammans för fler i rörelse” är ett projekt som drivs av Svenska Spel och Riksidrottsförbundet. En del i projektet är Rörelsefonden där alla specialidrottsförbund har möjlighet att söka medel för projektidéer som sänker trösklarna för barn, ungdomar, vuxna och äldre att röra på sig. Läs mer om Tillsammans för fler i rörelse

Anmälan
klicka på din ort för att anmäla dig samt för mer information.