Utvecklingstrappa fäktning

Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappa beskriver vilka kunskaper och egenskaper en fäktare bör ta till sig på vägen från nybörjare till elitfäktare. Det finns inga genvägar till visionens formulering ”en olympiskt framgångsrik fäktnation”.