Handsken och masken - Svensk Fäktning

Handsken och masken

Ta en handske och en mask och placera i mitten av fäkthallen (handsken på masken). Fäktarna delas in i två lag. Varje elev väljer ett tal mellan ett och det antalet personer som man är i laget (är det ojämnt antal personer i de olika lagen så får en fäktare två nummer). De två lagen börjar sedan i var sitt hörn av hallen, och när tränaren ropar upp ett nummer skall den person som har det numret i laget springa fram och ta handsken först. När eleven har tagit handsken skall hon/han tillbaka till startpositionen. Motståndaren skall då försöka att komma ikapp och nudda eleven som har handsken i ryggen. Kan göras med marche och rompe, samt med utfall när man försöker att nudda motståndaren. Först till ett visst antal poäng vinner.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?