Reaktion - Svensk Fäktning

Reaktion

I denna lek arbetar fäktarna i par två och två. Leken går ut på att pröva varandras reaktionsförmåga.

  • Steg 1: Person A skall stå i gard med tummen skild från de övriga fingrarna. Person B skall hålla en handske strax ovanför A:s åtskilda fingrar. När B släpper handsken skall A försöka ta den men A får bara knipa ihop fingrarna. Det är inte tillåtet att röra armen eller kroppen. När man provat några gånger byter man roller.
  • Steg 2: A står i gard nu med handflatan upp mot taket. B håller handsken i båda händerna och trycker den mot undersidan av A:s hand. När B släpper handsken skall A fånga den genom att enbart snurra sin hand ett halvt varv. Efter några försök byter man roller.
  • Steg 3: Samma som steg 2 men nu skall A blunda. A kommer troligen upptäcka att det kan vara enklare när man blundar. Vi reagerar fortare på känsel än på synen. Byt roller.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?