1975 års fäktmästarutredning

Fäktmästarutredningen presenterades i mitten av 70-talet. Den var resultatet av ett gediget arbete i arbetsgrupper och dåvarande Utbildningsutskottet.

Syftet var att säkerställa att svensk fäktning hade tillgång till fäktmästare i tillräcklig utsträckning och att fäktmästarna i Sverige hade en rimlig ekonomisk situation.