Hans Drakenberg: Floretten som konventionellt vapen

Föredrag hållet vid fäktmästareexamen å Näsby Park den 12-13 januari 1980.

Ett inlägg i det som synes vara en evig debatt inom fäktsporten. Ur innehållet:

  • Attack med krokig arm
  • Corps à corps
  • Det eviga remisandet
  • Maskering av giltig yta
  • Närstrid
  • Utbildningens roll