Presentation av VM-kandidaterna i damvärja 1992

VM på Kuba 1992 var sista gången det ordnades ett särskilt damvärj-VM under ett OS-år. Från OS i Atlanta 1996 iingick damvärja i programmet.