Litteraturtips: Spänst, smidighet och snabbhet

Spänst, smidighet och snabbhet är viktiga egenskaper i fäktning. Men vad är egentligen spänst? Vilka olika former av snabbhet finns? Hur fungerar musklerna? Vilka övningar finns som är lämpliga för fäktare? Hur kan träningsprogrammen byggas upp för att förbättra spänst, smidighet och snabbhet? Vilka tester är lämpliga?

För dig som vill lära mer om dessa frågor finns mycket bra litteratur som ges ut av SISU Idrottsböcker. Här är tre tips.

Snabbhetsträning

Ett videoband som visar ett stort antal övningar för den som vill arbeta med att förbättra snabbheten. Många övningar lämpar sig bra för fäktare och riktar in sig på styrka och snabbhet i ben. Här presenteras hoppövningar och tester. Teknik i hoppövningar illustreras på ett enkelt sätt. I videon finns även fäktning med bland de presenterade idrotterna. Videon är välgjord och användbar.

Idrottens träningslära

För dig som vill skaffa dig en bok som på ett kunnigt och lättbegripligt sätt behandlar träningslärans olika delar. Här finns avsnitt om idrottsfysiologi, träningsplanering, och metoder för koordinationsträning, spänst- och snabbhetsträning. Boken är väl förankrad i aktuell forskning, den innehåller både grundläggande teorier och ett stort antal konkreta övningar och tips på träningsprogram. Boken behandlar träningsläran ur ett helhetsperspektiv och tar upp såväl fysiologiska som psykologiska och sociala aspekter. Boken vänder sig i första hand till tränare men är användbar även för aktiva fäktare.

Idrottarens spänstbok

Att träna spänst är avgörande i många idrotter inte minst fäktning. I denna bok beskrivs hur muskler och senor fungerar. Program för spänstträning beskrivs liksom olika former av tester. Genom boken kan du öka på ditt förråd av övningar som passar fäktning men du kan också lära en hel del om förutsättningarna för spänst. Boken ger kunskaper som krävs för att man skall undvika skador och förslitningar.