Utrustningskontroll vid svenska tävlingar

Från Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser

Varför kontrollerar vi?

Säkerhet: Mask, handske, kläder, etc.

För att tävlingen ska flyta (fungerande utrustning): Sladdar, elväst,maskskägg, (sabelmask, sabelhandske), vapen (dvs allt som kan gå sönder)

Idealet

Fullständig utrustningskontroll innan tävlingen där man kontrollerar utrustningen både vad gäller säkerhet och funktion.

Lämpliga rutiner vid utrustningskontroll:

1. Mask (florett och värja) Kontrollera:

 • att det inte finns skador eller oregelbundenheter i maskens nät.
 • att det inte finns några ”bucklor” i maskens nät
 • att gummibandet (eller i förekommande fall textilband) som täckerfogen mellan fram och baksidan av masken sitter fast ordentligt
 • att det inte finns några skador (hål, revor) på maskskäggetsutsida.Elskägg för florettmask samt hela sabelmasken:
 • att resistansen inte på någon punkt överstiger 5 ohm. Test kanutföras med analog Ohm-meter, kabel med krokodilklämma samt”testprob”.
 • om el-skägget är ”påklistrat” kontrollera att detta är ordentligt fastsatt

2. Handske Kontrollera:

 • att inga skador finns på handsken, att inga hål finns.
 • att kardborrbandet för att stänga manschetten är helt och fungerar
 • att på en sabelhandske resistansen inte på någon punktöverstiger 5 ohm
 • att sabelhandske är FIE-märkt

3. El-väst Kontrollera:

 • att resistansen inte i någon punkt överstiger 5 ohm. Test kan utföras med analog Ohm-meter, kabel med krokodilklämma samt ”testprob”.

4. Kroppskabel & masksladd Kontrollera:

 • funktionen av kabeln med testapparaten och kontrollera att inte glapp förekommer i kontakt eller krokodilklämman
 • att florettkabels handkontakt har säkerhetsclip eller motsvarande anordning.

5. Vapen Kontrollera:

 • att handtaget är väl fastskruvat
 • att tråden/trådarna har cystoflex (isolering) ända fram tillskålkontakten. Ingen oisolerad del får sticka fram vid kontakten
 • att tråden/trådarna sitter väl fast vid skålkontakten
 • att tråden är fastlimmad vid klingan och inte är lös på något ställe
 • att spetsen är väl fastsatt vid klingan
 • att ortopediskt handtag på värja inte har isoleringstejp längst inmot skålen (för att dölja eventuella sladdar)
 • att spetsen på floretter är rätt tejpad. Den ska vara kant i kant medspetshylsans överkant
 • att tejpen når max 15 cm ner på klingan och att det inte finnsnågra större skador på tejpen

6. Märkning

 • mask, handske och elväst märks lämpligen med stämpel
 • sladdar märks lämpligen med buntband (för kroppskabeln i denände som kopplas till vindan)
 • vapen märks lämpligen med klisterlapp på skålens insida (underskålkudden)