Tävlingsbestämmelser gällande från 2021-07-01

Inom svensk fäktning gäller generellt Internationella Fäktförbundets (FIE) tävlingsreglemente. 

Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser (TB) specificerar när FIE-reglementet inte gäller för svenska tävlingar samt de speciella regler som gäller för svensk fäktning.

Tävlingsbestämmelserna kan laddas ned i pdf-format nedan.

TB inkluderar nu också text om SvFF:s säkerhetsråd vid träning och tävling samt försäkringsinformation med mera.

Under den tid då myndigheterna har utfärdat restriktioner pga. covid-19 gäller också regler och rekommendationer för minskad risk för smittspridning vid fäkttävlingar.