Trygg fäktning

”En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.”

  • Samma definition för trygg fäktning?
  • Fokus idag: Det som är uppenbart fel. Beteenden och förhållanden som är oaccptetabla.
  • Finns mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp inom fäktningen?

Riksidrottsförbundets värderingar

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

För mer information se nedanstående länkar:

Riksidrottsförbundet

Idrottsrörelsens uppförandekod

Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten