Svenska Fäktförbundets utbildningsplan

Aktuella utbildningar

Svenska Fäktförbundets utbildningsplan för instruktörer

SvFF utbildningsplan for instruktorerjpg
  • GRUFF: Grundkurs för fäktledare, lärgruppsutbildnng som ordnas av föreningar eller distrikt
  • Plattformen: Ordnas av SISU-distrikten, se kursutbudet i ditt SISU-distrikt
  • Instruktörskurs steg 1 (både florett och värja): Ordnas av SvFF (vanligen veckan innan midsommar på Bosön)
  • GTU1: Grundtränarutbildning 1, ordnas av SISU-distrikten (under steg 2-utbildningen på Gotland genomförs en GTU1-utbildning i samarbete med Gotlands SISU-distrikt)
  • Instruktörskurs steg 2(florett eller värja): Ordnas av SvFF (vanligen veckan efter midsommar på Gotland)

Svenska Fäktförbundets utbildningsplan för domare

Information om distriktsdomarutbildning mm.

Aktuella utbildningar

Finns på kalendersidan. Filtrera på ”utbildning”.

För Plattformen: Se SISU-Idrottsutbildarnas hemsida