Att komma igång med fäktverksamhet

Denna artikel handlar om

 • Tränare
 • Lämplig lokal
 • Fäktmaterial
 • Avgifter
 • Bidrag och finansiering

Tränare

För att kunna börja med nybörjarverksamhet i fäktning behöver föreningen ha eller rekrytera en tränare. Det vanligaste är att tränaren har en egen bakgrund som fäktare. Svenska Fäktförbundet ordnar varje år tränarkurser för att utbilda nya tränare. Utbildningen hjälper till att skapa en struktur och metodik för träningen.

Lämplig lokal

Ta kontakt med kommunens fritids- eller idrottsförvaltning för att ta reda på vilka möjligheter det finns att boka lokaler i kommunala idrottshallar. Kommunerna har vanligen en lägre taxa (eller 0-taxa) för barn- och ungdomsverksamhet.

Fäktmaterial

För att bedriva nybörjarverksamhet behövs utlåningsmaterial. Åtminstone första terminen behöver deltagarna kunna låna fäktprylar. Föreningen behöver ha följande material till utlåning:

 • Manuella floretter (höger och vänster)
 • Masker
 • Fäkthandskar (höger och vänster)
 • Undervästar (plastroner)
 • Fäktvästar (fäktjackor)(höger och vänster eller med knäppning i ryggen för både höger och vänsterhänta)

Tänk igenom storlekarna noga så att det räcker till den nybörjargrupp ni tänkt er att rekrytera.

Avgifter

Avgifterna behöver sättas till en nivå så att föreningens kostnader täcks. De vanligaste kostnaderna för en nystartad förening är:

 • Lokalhyra
 • Fäktmateriel. Tänk på att ta höjd för att laga och reparera materiel, ersätta materiel när den blir utsliten och sannolikt också successivt utöka er materiel.
 • Eventuell ersättning till tränare
 • Utbildningskostnader för att utbilda tränare och de som engagerar sig ideellt i föreningen

Gör en budget där ni uppskattar vilka kostnader ni kommer att ha och vilka intäkter för att få en uppfattning om vilken nivå avgifterna behöver ligga på.

Bidrag och finansiering

Det är svårt att finna finansiering till de inledande investeringarna i utlåningsmaterial som behövs. Ta kontakt med Svenska Fäktförbundet som normalt har möjlighet att bevilja begränsade bidrag till inköp av utrustning. Kolla också med kommunen och eventuella stiftelser som syftar till att gynna föreningslivet i föreningens område.

När verksamheten är igång genererar varje träningstillfälle där minst tre deltagare är 7-25 år rätt att söka statligt LOK-stöd hos RF. Ofta finns det också möjlighet att söka kommunalt LOK-stöd också.

Mer info

Läs mer grundläggande information om försäkringar, utbildning, arbetsgivarfrågor, trygghetsfrågor, systemet IdrottOnline på RF:s hemsida. I denna artikel finns korta sammanfattningar.