Fäktning för ungdom av Ulla-Britta Jönsson

“Fäktning för Ungdom” utgavs 1982 och skulle utgöra studiematerialet för studicirkeln “Ungdomsledarutbildning i fäktning”.

Avsikten var att komplettera Handbok för fäktinstruktörer, men skriften utgör också en “modernisering” av synen på hur fäktverksamheten i Sverige skulle bedrivas, som i vissa men inte alla avseenden kom att få stort genomslag.

 Fäktning för ungdom av Ulla-Britta Jönsson, 1982


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?