Trygg fäktning

”En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.”

Fäktning ska, likt andra idrotter, kännas trygg för aktiva fäktare på såväl elitnivå som amatörnivå och de personer som verkar inom fäktrörelsen. Det finns beteenden och förhållanden som är uppenbart fel och oacceptabla. Mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp kan förekomma även inom fäktningens värld liksom inom andra idrotter och på andra platser i samhället.

  • Samma definition för trygg fäktning?
  • Fokus idag: Det som är uppenbart fel. Beteenden och förhållanden som är oaccptetabla.
  • Finns mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp inom fäktningen?

Riksidrottsförbundets värderingar

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Du som är verksam inom svensk fäktning ska inte behöva känna dig utsatt. Detta gäller oavsett om du verkar som aktiv fäktare eller är involverad på annat sätt. Om du upplever att du själv eller någon annan far illa så kan du läsa mer om vad du kan göra under rubriken ”vad kan du göra” som du finner längre ner på sidan. Du kan även göra en orosanmälan. Du hittar en länk till hur du går tillväga längre ner på sidan.

För mer information se nedanstående länkar:

Riksidrottsförbundet

Idrottsrörelsens uppförandekod

Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten