Grundkurs för fäktledare (GRUFF)

Syftet med denna utbildning är att du ska skaffa dig en grund inom områden som är viktiga för att man ska kunna driva en bra fäktverksamhet – en slags fäktningens allmänbildning.

Utifrån det du lär dig här hoppas vi att du kommer att ha större utbyte av ditt engagemang inom fäktsporten, oberoende av om du är aktiv fäktare eller engagerad förälder, förtroendevald eller tävlingsledare, instruktör, domare etc.

Grundkurs för fäktledare är en lärgruppsutbildning som är godkänd av SISU – Idrottsutbildarna. Vi tror att det är en lämplig utbildningsform för en inledande kurs om fäktning och hoppas att du kommer att ha mycket utbyte av diskussionerna under din utbildning.

Studiehandledning och kompletterande utbildningsmaterial finns i bifogad fil.

Kostnaderna för att genomföra GRUFF täcks huvudsakligen av medel från Idrottslyftet.

 Lärgruppsmaterial och handledning GRUFF rev 2015-04-15.pdf


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?