Distrikt

Stockholms Fäktförbund             StFF_logga.jpg

E-post: stockholm@fencing.se

Ordförande: Christian Gustavsson, christian.gustavsson@fencing.se, 072-338 00 63
Kassör: Carola Bladin,  carola.engarde@gmail.com

Sydsvenska Fäktförbundet             Sydsvenska Fktfrbundetgif

c/o Andersson, Östra Allén 15, 254 51 Helsingborg

E-post: asa-lena@fkaramis.se

Betalningar: Bg 342-2433

Ordförande: Åsa Andersson, asa-lena@fkaramis.se, 070-513 50 81
Vice ordförande: Monica Ahlqvist-Arvidsson, monica@ahlqvistarvidsson.se
Sekreterare: Ulf Wikström, ulf.wikstrom@me.com, 073-322 06 65
Kassör: Fredrik Melander, fredrik.melander@sciencevillage.com, 072-450 24 00

– Stadgar Sydsvenska Fäktförbundet
– Reglemente Sydsvenska mästerskap (se bifogad fil)
(Resultat Sydsvenska Mästerskap)  

Västsvenska Fäktförbundet             Vstsvenska-FF-155xjpg

Kontakt: Henrik Lundegard: Henrik.Lundegard@fencing.se

Pg 527 618-3 
Org nr: 857205-1475

Mellansvenska Fäktförbundet

E-post: info@fencing.se    

Östsvenska Fäktförbundet

Kontakt: Alexander Ulltjärn: alexander@prospice.se

Norrlands Fäktförbund

c/o Törnqvist, Ängsvägen 20, 871 50 Härnösand,  marie.tornquist@swipnet.se

Ordförande: Börje Olsson borje.olsson@communica.cc

Hemsida:http://www.norrlandsfäktning.se

Distriktsfiler

 SsFF stadgar 090228.pdf

 SsFF Reglemente SSM Fäktning 111025.pdf

 Faktbroschyr_VSvFF_reviderad 160617.docx