Distrikt

Stockholms Fäktförbund             StFF_logga.jpg

omfattar verksamhetsområdena för Stockholms, Gotlands och Upplands Idrottsförbund.

E-post: stockholm@fencing.se

Ordförande: Christian Gustavsson, christian.gustavsson@fencing.se, 072-338 00 63
Kassör: Carola Bladin,  carola.engarde@gmail.com


Sydsvenska Fäktförbundet             Sydsvenska Fktfrbundetgif

omfattar verksamhetsområdena för Skånes, Blekinges och Smålands Idrottsförbund.

c/o Andersson, Östra Allén 15, 254 51 Helsingborg

E-post: asa-lena@fkaramis.se

Betalningar: Bg 342-2433

Ordförande: Åsa Andersson, asa-lena@fkaramis.se, 070-513 50 81
Vice ordförande: Monica Ahlqvist-Arvidsson, monica@ahlqvistarvidsson.se
Sekreterare: Ulf Wikström, ulf.wikstrom@me.com, 073-322 06 65
Kassör: Fredrik Melander, fredrik.melander@sciencevillage.com, 072-450 24 00

– Stadgar Sydsvenska Fäktförbundet
– Reglemente Sydsvenska mästerskap (se bifogad fil)
(Resultat Sydsvenska Mästerskap) 


Västsvenska Fäktförbundet             Vstsvenska-FF-155xjpg

omfattar verksamhetsområdena för Hallands Idrottsförbund och Västra Götalands Idrottsförbund.

Kontakt: Henrik Lundegard: Henrik.Lundegard@fencing.se

Pg 527 618-3 
Org nr: 857205-1475


Mellansvenska Fäktförbundet

omfattar verksamhetsområdena för Dalarnas, Gävleborgs, Upplands, Värmlands, Västmanlands och Örebro läns Idrottsförbund.

E-post: info@fencing.se    


Östsvenska Fäktförbundet

omfattar verksamhetsområdena för Södermanlands och Östergötlands Idrottsförbund

Kontakt: Alexander Ulltjärn: alexander@prospice.se


Norrlands Fäktförbund

omfattar verksamhetsområdena för Norrbottens, Västerbottens, Jämtland/Härjedalens och Västernorrlands Idrottsförbund.

c/o Törnqvist, Ängsvägen 20, 871 50 Härnösand,  marie.tornquist@swipnet.se

Ordförande: Börje Olsson borje.olsson@communica.cc

Hemsida:http://www.norrlandsfäktning.se


Distriktsfiler

 SsFF stadgar 090228.pdf

 SsFF Reglemente SSM Fäktning 111025.pdf

 Faktbroschyr_VSvFF_reviderad 160617.docx