Kommittéer - Svensk Fäktning

Kommittéer

Svenska Fäktförbundets styrelse har beslutat att för vissa arbetsområden tillsätta kommittéer som ansvarar för beredning av frågor inför styrelsebeslut men som även i flera fall har operativt ansvar delegerat från styrelsen i enlighet med SvFF:s Arbetsordning.

Svenska Fäktförbundets Arbetsordning


Disciplinnämnden

E-post: [email protected]
Ordförande
Roland Halvorsen
Ledamöter
Jonas Nordstrand
Peråke Wiberg
Suppleant
Stefan Jansson
Christian Edling

Disciplinnämndens verksamhet regleras av Svenska Fäktförbundets stadgar.

Ansvarig tjänsteman: Pierre Thullberg


Valberedningen

E-post: [email protected]
Ordförande
Christian Lindquist
Ledamöter
Angela Toscano
Philip Wallenius
Suppleant
Vendela Runold


Belöningsnämnden, BN

E-post: [email protected]
Ordförande
Monica Thomassen
Ledamöter
Kjell Gabrielsson
Henning Österberg

Ansvarig tjänsteman: Pierre Thullberg.


Sponsorkommittén, SK

Ordförande
Johan Hårleman
Ledamöter
Mats Svensson 
Nicklas Mårtensson 
Bengt Sjögren, adj


Kommittén för föreningsutveckling och utbildning, KFU

E-post: [email protected]
Ordförande
Patrik Joelsson
Ledamöter
Emma Albinsson
Åsa Andersson
Monica Ahlqvist Arvidsson
Johan Hårleman
Gustaf Rasin
Thomas Åkerberg 
Ulf Wikström
Bengt Boogh

Ansvarig tjänsteman: Pierre Thullberg, Pontus Weman Tell.


Tävlingskommittén, TK

E-post: [email protected]
Ordförande
Mats Svensson
Ledamöter
Pia Björk
Mattias Edlund
Rikard Ekman
Björn Fagerstedt
Fredrik Dahlin

Ansvarig tjänsteman: Peter Ejemyr


Kommittén för landslag, KLL

E-post: [email protected]
Ordförande
Leif Högström
Ledamöter
Jerri Bergström
Christian Gustavsson
Ulrika Thorin

Landslagsledning
Se Landslagsledning

E-post till landslagskommittén och landslagsledningen
[email protected]

Ansvarig tjänsteman: Peter Ejemyr.


Domarkommission, DK

E-post: [email protected]
Ordförande
Tomasz Goral
Ledamöter
Johan Wik
Linn Löfmark
Birgitta Linde
Ulf Wikström

Domarkommissionen är ett råd som rapporterar till Tävlingskommittén.


Kommunikations- och marknadsföringskommittén, KMK

E-post: [email protected]
Ordförande
Ana Valero-Collantes
Ledamöter
Bengt Boogh
Daniel Lazer
Ulf Sennerlin
Michael Erenius

Ansvarig tjänsteman: Pierre Thullberg.


Veterankommittén, VK

E-post: [email protected]
Ordförande
Kerstin Warvsten
Ledamöter
Pia Albertson
Peter Barvestad
Stefan Jansson
Jan Tivenius 
Thomas Åkerberg

Ansvarig tjänsteman: Peter Ejemyr


Medicinska kommittén, MK

E-post: [email protected]

Ordförande
Philip Wallenius


Militärfäktkommittén, MFK

E-post: [email protected]
Ordförande
Kristoffer Persson
Ledamöter
Mattias Edlund
Ove Larsson
Wilhelm Lombach
Jarl Nordström


Kommittén för nationell och internationell idrottspolitik, KIP

E-post: [email protected]
Ordförande
Ana Valero-Collantes
Ledamöter
Åsa Andersson
Pia Björk
Otto Drakenberg
Per PalmströmPrenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?