Kommittéer

Svenska Fäktförbundets styrelse har beslutat att för vissa arbetsområden tillsätta kommittéer som ansvarar för beredning av frågor inför styrelsebeslut men som även i flera fall har operativt ansvar delegerat från styrelsen i enlighet med SvFF:s Arbetsordning.

Svenska Fäktförbundets Arbetsordning


Disciplinnämnden

E-post: disciplin@fencing.se
Ordförande
Roland Halvorsen
Ledamöter
Jonas Nordstrand
Peråke Wiberg
Suppleant
Stefan Jansson
Stefan Wikmark

Disciplinnämndens verksamhet regleras av Svenska Fäktförbundets stadgar.

Ansvarig tjänsteman: Pierre Thullberg


Valberedningen

E-post: valberedning@fencing.se
Ordförande
Christian Lindquist
Ledamöter
Angela Toscano
Philip Wallenius
Suppleant
Vendela Runold


Belöningsnämnden, BN

E-post: beloning@fencing.se
Ordförande
Monica Thomassen
Ledamöter
Kjell Gabrielsson
Henning Österberg

Ansvarig tjänsteman: Pierre Thullberg.


Sponsorkommittén, SK

Ordförande
Fredrik Eriksson
Ledamöter
Mats Svensson 
Nicklas Mårtensson 


Kommittén för föreningsutveckling och utbildning, KFU

E-post: kfu@fencing.se
Ordförande
Patrik Joelsson
Ledamöter
Emma Albinsson
Åsa Andersson
Monica Ahlqvist Arvidsson
Johan Hårleman
Börje Olsson
Gustaf Rasin
Thomas Åkerberg 
Ulf Wikström

Ansvarig tjänsteman: Pierre Thullberg, Pontus Weman Tell.


Tävlingskommittén, TK

E-post: tk@fencing.se
Ordförande
Mats Svensson
Ledamöter
Pia Björk
Mattias Edlund
Christian Gustavsson

Ansvarig tjänsteman: Peter Ejemyr


Kommittén för landslag, KLL

E-post: kll@fencing.se
Ordförande
Leif Högström
Ledamöter
Jerri Bergström
Christian Gustavsson
Andres Lagerlöf
Ulrika Thorin

Landslagsledning
Se Landslagsledning

E-post till landslagskommittén och landslagsledningen
landslag@fencing.se

Ansvarig tjänsteman: Peter Ejemyr.


Domarkommission, DK

E-post: domare@fencing.se
Ordförande
Tomasz Goral
Ledamöter
Johan Wik
Linn Löfmark
Birgitta Linde
Ulf Wikström

Domarkommissionen är ett råd som rapporterar till Tävlingskommittén.


Kommunikations- och marknadsföringskommittén, KMK

E-post: kmk@fencing.se
Ordförande
Ana Valero-Collantes
Ledamöter
Carola Petrini-Nilsson
Oscar Larsson
Ulf Sennerlin

Ansvarig tjänsteman: Pierre Thullberg.


Veterankommittén, VK

E-post: veteran@fencing.se
Ordförande
Kerstin Warvsten
Ledamöter
Pia Albertson
Peter Barvestad
Stefan Jansson
Jan Tivenius 
Thomas Åkerberg

Ansvarig tjänsteman: Peter Ejemyr


Medicinska kommittén, MK

Ordförande
Philip Wallenius


Militärfäktkommittén, MFK

E-post: mfk@fencing.se
Ordförande
Kristoffer Persson
Ledamöter
Mattias Edlund
Ove Larsson
Wilhelm Lombach
Jarl Nordström


Kommittén för nationell och internationell idrottspolitik, KIP

E-post: kip@fencing.se
Ordförande
Ana Valero-Collantes
Ledamöter
Åsa Andersson
Pia Björk
Otto Drakenberg
Per Palmström