Styrelse - Svensk Fäktning

Styrelse

Vill du ha kontakt med Fäktförbundet använd i första hand den officiella e-postadressen [email protected]

Svenska Fäktförbundets styrelse består av 9 personer.

Ordföranden
Otto Drakenberg, [email protected]

Vice ordföranden
Åsa-Lena Andersson, [email protected]
Johan Hårleman, [email protected]
Ana Valero-Collantes, [email protected]

Sekreterare
Pia Björk, [email protected]

Ledamöter
Mats Svensson, [email protected]
Bengt Boogh, [email protected]
Ulrika Thorin, [email protected]@fencing.se
Thomas Persson, [email protected]

Hedersordförande
Lennart Ahlgren
Lars Liljegren

Hedersledamöter
Roland Halvorsen

Revisorer
Stefan Norell, auktoriserad revisor
Fredrik Melander, lekmannarevisor

Revisorssuppleanter                                  
Micael Schultze, auktoriserad revisor, för Stefan Norell
Peter Gustafsson, lekmannarevisor, för Fredrik Melander


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?