Styrelse

Svenska Fäktförbundets styrelse består av 9 personer.

Vill du ha kontakt med Fäktförbundet använd i första hand den officiella e-postadressen [email protected]

Ordföranden
Otto Drakenberg, [email protected]

Vice ordföranden
Ana Valero-Collantes, [email protected]
Fredrik Eriksson, [email protected]

Sekreterare
Pia Björk, [email protected]

Ledamöter
Åsa-Lena Andersson, [email protected]
Mats Svensson, [email protected]
Patrik Joelsson, [email protected]
Ulrika Thorin, [email protected]@fencing.se
Johan Hårleman, [email protected]

Hedersordförande
Lennart Ahlgren
Lars Liljegren

Hedersledamöter
Roland Halvorsen

Revisorer
Stefan Norell, auktoriserad revisor
Fredrik Melander, lekmannarevisor