Styrelse

Svenska Fäktförbundets styrelse består av 9 personer.

Vill du ha kontakt med Fäktförbundet använd i första hand den officiella e-postadressen info@fencing.se

Ordföranden
Otto Drakenberg, otto@fencing.se

Vice ordföranden
Ana Valero-Collantes, ana@fencing.se
Fredrik Eriksson, fredrik.eriksson@fencing.se

Sekreterare
Pia Björk, pia.bjork@fencing.se

Ledamöter
Åsa-Lena Andersson, asalena.andersson@fencing.se
Mats Svensson, mats.svensson@fencing.se
Patrik Joelsson, patrik@fencing.se
Ulrika Thorin, ulrika@thorin@fencing.se
Johan Hårleman, johan.harleman@fencing.se

Hedersordförande
Lennart Ahlgren
Lars Liljegren

Hedersledamöter
Roland Halvorsen

Revisorer
Stefan Norell, auktoriserad revisor
Fredrik Melander, lekmannarevisor