Rese-, arvodes- och utläggsräkning

Blanketten är en kombinationsblankett för att begära ersättning för olika type av kostnader olika typer av kostnader.

På blanketten kan du söka ersättning för:

 • Utlägg (biljetter, parkering, visum mm)
 • Milersättning enligt schablon för färd med egen bil
 • Eventuellt överenskommet arvode
 • Traktamente enligt schablon för förrättning med övernattning

Räkningen ska sändas in senast två veckor efter uppdraget eller utlägget. För dig blir det lättare ju tidigare du får iväg den. Många gör till exempel sin reseräkning på hemvägen så att den kan läggas i brevlådan vid hemkomst.

Blanketten kräver noggrannhet i ifyllningen eftersom många uppgifter behöver fyllas i. Tänk på:

 • Fullständigt personnummer inklusive de fyra sista siffrorna måste alltid anges, även om du bara söker ersättning för utlägg
 • Kontrollera bank och bankuppgifter extra noga. Glöm inte eventuellt clearingnummer
 • Ange allltid syfte med resa ( t ex “Ledare JVC”, “Möte Kalendergruppen”, “Inköp” etc) samt förrättningsort. Kombinera inte flera resor på samma blankett
 • Om du söker ersättning för traktamente eller bilersättning måste du ange de uppgifter som efterfrågas eftersom de är ett krav från Skatteverket
 • För traktamente gäller att avdrag ska göras för alla fria måltider under resan, inklusive frukost som ingår i hotellpriset
 • Om du har fått ett förskott, glöm inte att dra av detta före totalsumman
 • Räkningen måste vara daterad och underskriven.

Till räkningen måste du bifoga kvitton som styrker dina utlägg om du haft sådana. Kvittona ska vara uppfästa på A4-papper med tejp eller häftklammer på ett sätt så att de kan sättas in i pärm.

Räkningar som inte uppfyller ovanstående krav skickas tillbaka.Regler och riktlinjer för ersättningar hittar du i SvFF:s Resehandbok

https://fencing.se/svenska-faktforbundet/instruktioner-och-rutiner/resehandbok/

Reseräkning.pdf