Kommittén för föreningsutveckling och utbildning, KFU