Kommittén för marknadsföring och kommunikation, KMK