Kommittén för nationell och internationell idrottspolitik, KIP