Fäktsäkerhet m.m.

Syftet med denna skrift är att kortfattat sammanfatta de viktigaste riktlinjerna för att göra fäktning så säkert som möjligt.

Den innehåller också information om var man hittar mer information om viktiga frågor relaterade till säkerhet, materiel, regler, försäkringar mm.

Svenska Fäktförbundets materiel-, reglements- och säkerhetskommitté ansvarar för denna skrift. Kontakt: mrs@fencing.se

Fäktsäkerhet m.m. 20151207.pdf