Strategi och Verksamhetsplan

Visionen för Svensk Fäktning är ”Den största lilla fäktnationen i världen”. Svensk Fäktnings värderingar är Kämpaanda, Uthållighet och Modern tradition.

Strategin är indelad i tre strategiska fokusområden:

 • Växa och behålla
 • Alltid medaljchans
 • Bli starkare

Inom varje strategiskt fokusområde ingår måste vinna-matcher. Måste vinna-matcherna definierar vad som måste förverkligas för att strategin ska bli verklighet. Svensk Fäktning har åtta måste vinna-matcher:

 • Locka och behålla idrottstalanger
 • Fler föreningar med attraktivt erbjudande till fäktare av alla kategorier – elit och bredd
 • Utveckla attraktiva nationella och regionala tävlingssystem
 • Ständigt förbättra medaljplattformen
 • Skapa föreningar med uthållig förmåga att utveckla fäktare till världsklass – världselitföreningar
 • Göra Svensk Fäktning till ett starkt varumärke
 • Få alla i Svensk Fäktning att leva våra värderingar
 • Skapa uthållig resursförsörjning: Kompetens, intäkter och buffert

I verksamhetsplanen (se nedan) varje år är varje måste vinna-match nedbruten på ett antal strategiska initiativ som bildar utgångspunkt för planerade aktiviteter och milstolpar.

Verksamhetsplan 2020