Utmärkelser och belöningar

Belöningsreglemente fastställt 2014-11-16. Förteckningar över utdelade utmärkelser finns i kolumnen till vänster.

SvFF kan utdela följande utmärkelser:

Enskilda personerOrganisationer m m
Kungl förtjänstmedalj guldHederssköld
Kungl förtjänstmedalj silver
Förtjänstmedalj
Hans Drakenbergs minnesplakett
Elitmärket
Bältesspännarna (-en)

Förslag
Förslag om tilldelning av utmärkelser sänds till belöningsnämnden (BN) via kansliet. Förslagsrätt har SDF, fäktförening, BN samt ledamot av Svenska Fäktförbundets styrelse.
Förslag skall vara SvFFs styrelse tillhanda senast samma dag som ev motioner till förbundsmöte.

Tidpunkt för utdelning
Som regel delas utmärkelser ut vid förbundsmötet. 

I belöningsnämnden ingår för närvarande Robert Rehbinder (ordförande), Monica Gårdström och Kjell Gabrielsson, kjell@fencing.se

Belöningsreglemente 2014-11-16